ارتباط با ما

آدرس دفتر:

استان خوزستان، شهرستان اهواز، امانیه، خیابان فلسطین

 

کد پستی:

۶۱۳۳۶۴۵۱۴۱

 

شماره تماس دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استان خوزستان:

۰۶۱۳۳۳۶۹۷۰۶

 

پست الکترونیکی:

Tahavol.edari.khz@gmail.com