شرح وظایف رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه

 •   پیگیری کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان.
 •   مکاتبه، پیگیری و اخذ نظر مدیران مختلف به منظور تهیه برنامه پیشنهادی برای برگزاری جلسات شورای اداری.
 •   انجام بررسی‌های لازم جهت احصای فعالیت‌ها و خدمات قابل واگذاری به بخش غیردولتی از طریق کمیته‌ها و کارگروه‌های ذیربط در استانداری.
 •   انجام بررسی‌های لازم جهت احصای وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی استانداری و واحدهای تابعه.
 •  پیگیری در راستای تهیه و تدوین برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اهداف کمی و کیفی واحدهای تابعه در راستای ماموریت و خط مشی‌های ابلاغی وزارت کشور.
 •  پیگیری و نظارت لازم برای تطبیق برنامه‌ها با اعتبارات مصوب و تعیین نیازهای واقعی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانداری و واحدهای تابعه.
 •  پیگیری و نظارت بر پیاده‌سازی فرآیند تخصیص منابع، طبقهبندی هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته در هنگام تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 •  پیگیری و نظارت بر نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه‌های استانداری و واحد‌های تابعه.
 •  بررسی و ارزیابی منابع اعتباری و مالی استانداری و ارائه گزارش‌های لازم برای برنامه‌ریزی‌های آتی.
 •  اعمال نظارت بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانداری و واحدهای تابعه.
 •  پیگیری و نظارت بر امور مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی استانداری و واحدهای تابعه.
 •   ارزیابی عملکرد در حوزه بودجه استانداری و واحدهای تابعه بر اساس بودجه عملیاتی و نظارت بر حسن هزینه کرد اعتبارات.
 •  پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین و مقررات و تبصره‌های بودجه در جهت رفع مسایل و مشکلات اجرایی.
 •  تهیه گزارش‌های درخواستی و اطلاعات مرتبط با امور برنامه‌ریزی و بودجه.
 •  پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی استانداری، فرمانداریها و بخشداریها.
 •  تقسیم وظایف و ارجاع امور بین کارکنان و نظارت بر حسن اجرا.
 •  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.