شرح وظایف فرمانداری ها

 با استناد به مواد ۱و۲۴مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری به شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با دستگاههای اجرایی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر ، شهرداریها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند را عهده دار خواهند بود.

۱-اعمال سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی ، موسسات و … که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند.

۲-تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش و ایجاد هماهنگی و تعامل با دستگاههای انتظامی ،اطلاعاتی و نظامی و قضایی و سایر دستگاههای ذیربط.

۳-افزایش منزلت و ارتقاء حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی.

۴-هدایت راهبری و برگزاری جلسات شورای تامین شهرستان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.

۵-تمشیت امور نیروی انتظامی در شهرستان براساس تکالیف مورد اشاره در قانون.

۶-فراهم نمودن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان درمورد مشارکت پذیر و ساماندهی مطلوب آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

۷-ایجاد هماهنگی و همکاری با دستگاه های مسئول در امور مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها، قاچاق انسان ، اسلحه و مهمات ، کالا ئ ارز و … در سطح شهرستان با جلب مشارکت شهروندان در چارچوب قوانین و مقررات .

۸-مراقبت برحفظ و ارتقاء امنیت پایدار مناطق مرزی و پیگیری امور معیشتی مرز نشینان با همکاری دستگاه های ذیربط.

۹-همکاری و تعامل با فرماندهی مرزبانی ناجا و سایر دستگاه های ذیربط در خصوص پایش مستمر مرزها و مقابله با برزوز مشکلات مرزی .

۱۰-نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات راهنمای و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

۱۱-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ،اقامت،تابعبت،استملاک و سایر امور مربوط به اتباع خارجی ، پناهندگان ،مهاجریت و آوارگان.

۱۲-برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب پذیری و تعیین اولویت های سیایتهای امینت شهرستان با تاکید بر اصول پدافند غیر عامل.

۱۳-تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های مدنی و سیاسی و آزادی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی.

۱۴-برگزاری انتخابات و همه پرسی در سطح شهرستان در چارچوب قوانین و مقررات.

۱۵-تجزیه و تحلیل رویدادهای سیاسی بطور مستمر و بررسی اوضاع عمومی و ارزیابی آنها در تهیه گزارش های مورد نیاز برای مراجع ذیربط.

۱۶-بررسی ، مطالعه و امکان سنجی در ارتباط با تقسیمات کشوری در حوزه شهرستان براساس قوانین و مقررات.

۱۷-ایجاد زمینه های لازم برای تشکیل و توسعه انجمن ها، احزاب ، مجامع و سایر تشکل های غیردولتی با هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات.

۱۸-همکاری با دستگاههای اجرای به منظور تقویت ، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و جایگاه و منزلت زنان و هویت بخشی به جوانان به منظور رفع مشکلات مرتبط با مسایل شغلی ،ازدواج ، مسکن و …

۱۹-نظارت بر تحقق برنامه ها و امور مربوط به ثبت احوال در دراستای قوانین و مقررات.

۲۰-همکاری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط جهت بزرگداشت و تجلیل از مقام شهدا ، ایثارگران،عالمان،مشاهیر،نخبگان و ….

۲۱-هماهنگی با دستگاههای اجرایی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی.

۲۲-برنامه ریزی به منظور انجام مراسم تشریفات و پذیرایی و بدرقه مقامات عالیرتبه نظام و مهمانان خارجی .

۲۳-همکاری با دستگاههای اجرایی به منظور گسترش سطح بهداشت عمومی ،آسایش عمومی ، تامین امنیت غذایی ، آموزش و پرورش ، ورزش های همگانی و …

۲۴-شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای عمرانی شهرستان و لحاظ نمودن آن در برنامه ها و بودجه های عمرانی با توجه به اولویت های توسعه منطقه ای در چارچوب سیاستها و راهبردهای ملی و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح.

۲۵-انجام هماهنگی هیای لازم با دستگاه های اجرایی و نهادهای مستقر در حوزه شهرستان که در زمینه  عمرانی مسئولیت دارند و تلفیق امکانات موجود آنها در جهت پیشبرد برنامه های عمرانی ، افزایش کارایی و قابلیت های دستگاههای مزبور و پیگیری درخواست های مذکور عمرانی حسب مورد.

۲۶-نظارت و اعمال هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها ، طرح ها و پروژها ، هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی.

۲۷-مدیریت و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیش بینی ، پیشگیری ، کنترل و کاهش خطرپذیری حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی و تمهیدات مقتضی در جهت تسریع در کمک رسانی به آسیب دیدگان و بازسازی مناطق خسارت دیده با همکاری سایر دستگاه ها در چارچوب قوانین و مقررات .

۲۸-بررسی و نظارت براعتبارات عمرانی شهرداریها و دهیاری ها و ارایه راهکار بهبود و پیشرفت پروژه ها.

۲۹-همکاری در تهیه و تنظیم اسناد توسعه شهرستان شامل اهداف ۰ سیاست ها- خط مشی ها و برنامه در راستای تحقق اهداف آمایش سرزمین

۳۰-برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه گزاری بخش غیردولتی و حمایت از واگذاری تسهیلات برای ایجاد انگیزه به منظور سرمایه گزاری در شهرستان.

۳۱-تعامل و ارائه پیشنهاد در خصوص توزیع و تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارای های سرمایه ای

۳۲-نظارت بر نحوه فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی

۳۳-ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور افزایش همکاری و رفع اختلافات قیمابین

۳۴-انجام امور اداری و جلسات کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان ،شوراها،کمیسیون ها و سایر کمیته هایی که موجب قانون مسئولیت آنها به عهده فرماندار است.

۳۵-پایش برنامه ها و فعالیت های اقتصادی شهرستان در بخش های مختلف براساس قوانین و مقررات .

۳۶-نظارت برانجام مطالعات اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای شهرستان در امر سرمایه گزاری ، اشتغال و تولید و توسعه متوازن.

۳۷-همکاری ، ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن زمینه  های لازم در جهت کسب منابع درآمد و توسعه شهرستان از طرق کارآفرینی ، جذب گردشگر و .. براساس قوانین و مقررات و انعکاس موانع به مقامات مسئول.

۳۸- تعامل با دستگاهای ذیربط در خصوص چگونگی و نحوه تئزیع ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و تنظیم بازار.

۳۹-انجام اقدامات لازم در خصوص تاسیس بازارچه های مرزی واقع در شهرستانهای مرزی و نظارت برآنها

۴۰-بررسی عنلکرد دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای متولی امور روستایی در سطح شهرستان به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در چارچوب قوانین و مقررات.

۴۱-تعامل با دستگاه های مربوطه در تهیه و تدوین طرح های توسعه محور اقتصادی براساس استعدادهای مناطق به منظور رشد و گسترش سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه صنایع کوچک و تبدلی و امور مربوط به بخش کشاورزی و ارایه پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۴۲-همکاری و هماهنگی در پیگیری وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولید و اقتصادی دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاه های ذیربط

۴۳-همکاری با دستگاه های اجرایی در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن شهرستان و ارایه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات

۴۴-فراهم نمودن زمینه  های همکاری با شهرستان های همجوار در موضاعات مشترک در چارچوب سیاستها و خط مشی کلی نظام

۴۵-پیگیری و انجام امور مربوط به سازمان داخلی فرمانداری.