شرح وظایف معاون آموزش و پژوهش

 • نیازسنجی و تدوین برنامه‌های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های ابلاغی مصوب.
 • هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه فرآیندهای اجرایی دوره‌های آموزشی (ارزیابی دوره‌های آموزشی،  صدور گواهینامه دوره‌ها، تنظیم شناسنامه آموزشی، تجزیه و تحلیل گزارش های عملکرد آموزشی)  استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای مدیران و کارشناسان و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • پیشنهاد برنامه های مناسب برای اصلاح و بهبود دوره‌های آموزشی.
 • هماهنگی برای حسن اجرا و نظارت بر عملکرد و اثربخشی دوره‌های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه.
 • هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه فرآیندهای اجرایی پژوهش‌های کاربردی (احصای نیازها و اولویت‌های پژوهشی، بانک اطلاعات از نتایج پژوهشی و انتشار یافته‌ها) استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • هماهنگی و نظارت بر اجرای نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه.
 • هماهنگی و نظارت بر فرایند انجام کلیه امور پژوهشی و مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی و تامین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط.
 • نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌های علمی بین استانداری و سایر سازمان‌ها و نهادها.
 • ارائه مشاوره به مدیرکل و تصمیم‌سازی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف دفتر، به ویژه در در زمینه شرح وظایف مربوطه.
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی های لازم در موارد ضروری
 • مطالعه و بررسی قوانین ومقررات، ارائه گزارشهای لازم، بیان نظرات کارشناسی، شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 • تقسیم کار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.‏
 • انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.