شرح وظایف معاون برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری

 • هماهنگی و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان.
 • هماهنگی و  نظارت بر انجام امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.
 • هماهنگی و  نظارت بر انجام امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری های  مدیریتی.
 • هماهنگی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابعه.
 • انجام هماهنگی‌های لازم به منظور اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.
 • انجام هماهنگی‌های لازم به منظور استقرار نظام بهره‌وری استانداری.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور.
 • رصد مستمر فعالیت‌های سازمان در بعد وظایف دستگاه، مستندسازی فرایندهای انجام‌کار به منظور تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام‌کار و تقسیم درست وظایف واحدها در سطح استانداری و واحدهای تابعه.
 • نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و روش‌های انجام‌کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه و دستگاه‌های اجرایی استان، به منظور بهبود روش‌ها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر اجرای صحیح فرآیند تخصیص منابع، طبقه‌بندی هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته مرتبط با طرح‌ها و برنامه‌ها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.
 • پیگیری تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه‌ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و تحصیل تخصیص‌ها.
 • ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه‌های پیشنهادی واحدها با برنامه‌های مصوب و نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه.
 • ارائه مشاوره به مدیرکل.
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و ارائه راهنمایی های لازم در موارد ضروری.
 • مطالعه و بررسی قوانین ومقررات، ارائه گزارشهای لازم، بیان نظرات کارشناسی، شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 •  تقسیم کار و نظارت برانجام وظایف محوله به کارکنان و ارائه راهنمایی های لازم به آنان.‏
 • انجام سایر امور محوله از سوی مدیر در صورت عدم حضور ایشان.