شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی

 • همکاری در انجام امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان.
 • تهیه و تدوین برنامه ها، فعالیت ها و اهداف کمی و کیفی واحدهای تابعه در راستای ماموریت و خط مشی های ابلاغی وزارت کشور.
 • گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات در اشکال گوناگون خواسته شده با استفاده از نرم  افزارهای  لازم.
 • تجزیه و تحلیل برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی واحدهای مختلف استانداری در انطباق با تفکر استراتژیک سازمان و مبتی بر اسناد بالادستی.
 • پیگیری و تهیه و تدوین گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه‌های استانداری و واحد های تابعه.
 • تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار در خصوص فعالیت ها و پروژه های استانداری و واحدهای تابعه، در راستای وظایف دفتر.
 • ایجاد هماهنگی لازم بین برنامه های پیشنهادی واحدها با بودجه مصوب.
 • پیگیری و انجام امور مربوط به فرآیند تخصیص منابع، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته با توجه به برنامه‌های پیشنهادی واحدها.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، با توجه به طرح‌ها و برنامه‌ها.
 • انجام امور مربوط به تهیه و تدوین و اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی سالانه استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
 • پیگیری دستورالعمل‌ها و مصوبات مرتبط با امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و آمار و اطلاعات و پایش توسعه استان و داشبورد مدیریتی.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط شرح وظایف دفتر.
 •  بررسی، مطالعه و اظهار نظر کارشناسی در خصوص طراحی، راهبری و نحوه استقرار مدل‌های پشتیبان مانند نظام های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام های شراکت (برون سپاری، خصوصی‌سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و …) در استانداری.
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایشها و دوره های آموزشی مرتبط.
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات.