برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان  با حضور فعال دانشگاه ها ، مراکز علمی، پارک علم و فناوری ، شرکت ها و سایر دستگاه های اجرایی و موسسات و پژوهشکده های استان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار شد.

 

195