مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری استان برگزار شد

مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری در محل دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران برگزارشد.

در این مراسم که اساتید دانشگاه، پژوهشگران، مسئولین و دست اندرکاران برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان خوزستان حضور داشتند از پژوهشگران و فناوران برتر تجلیل شد.

184