جلسه کمیته مدیریت و مصرف بهینه منابع استانداری تشکیل شد

جلسه کمیته مدیریت و مصرف بهینه منابع استانداری در دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری تشکیل شد.

در این جلسه که با موضوع اصلاح مصرف در برخی از منابع و مصارف استانداری و با حضور مدیران کل حوزه های برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری، بازرسی، حراست، امور اداری و مالی، امور عمرانی و فناوری تشکیل گردید، موضوعاتی چون: صرفه جویی در هزینه های مرتبط با خودروها، ساماندهی نیروهای مامور، کاهش حضور همکاران واستفاده مستمر از ویدئو کنفرانس در جلسات بدلیل شیوع ویروس کرونا، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اولویت بندی و مدیریت هزینه های پرداختی به پرسنل و نیز مدیریت هزینه های سفر مقامات به استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

308