جلسه کمیته آموزش و پژوهش ذیل کارگروه آموزش و پژوهش، فناوری و نوآوری استان تشکیل شد

جلسه کمیته آموزش و پژوهش ذیل کارگروه آموزش و پژوهش، فناوری و نوآوری استان خوزستان با حضور خانم دکتر ولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تشکیل شد

دراین جلسه که با حضور مدیرکل و معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و بصورت وبینار تشکیل گردید، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری در خصوص اولویت ها و نیازهای پژوهشی استان و ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی مطالبی را مطرح و بر استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و علمی جهت حل مسایل و مشکلات استان تاکید نمود.

291