جلسه کمیته علمی بررسی طرح برآورد جمعیت سوء مصرف مواد تشکیل شد

جلسه کمیته علمی در خصوص بررسی طرح برآورد جمعیت سوء مصرف مواد در استان خوزستان تشکیل شد

در این جلسه که با حضور مهدی مکارمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری خوزستان و دبیر شورای مواد مخدر استان تشکیل شد موضوع طرح پژوهشی برآورد جمعیت سوء مصرف مواد در استان با استفاده از روش بسط شبکه ای در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.

147