1398/06/25
شرح وظایف دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری

·    برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان.

·    برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري.

·    برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري‌هاي مديريتي.

·     برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي نظام پيشنهادهای استانداري و واحدهاي تابعه.

·     برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي اداري در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.

·     نظارت بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان با هماهنگي مسئولین ذيربط.

·     برنامه‌ریزی برای استقرار نظام مديريت دانش در استانداري و واحدهاي تابعه.

·     برنامه‌ريزي برای توانمندسازي، بهبود عملکرد و افزايش بهره‌وري كاركنان استانداری و واحدهای تابعه.

·     برنامه‌ریزی و نظارت بر استقرار نظام بهره‌وری و سایر سیستم‌های مدیریتی در راستای تعالي سازماني.

·     راهبري امور مربوط به تشكيلات استانداري و واحدهاي سازماني تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور.

·      نظارت بر عدم گسترش تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه در راستای سیاست‌های برنامه جامع تحول اداری و منطقی نمودن اندازه دولت.

·       برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت مستندسازي و اصلاح بهبود فرايندهاي انجام كار در استانداري و واحدهاي تابعه.

·      نظارت و بازخوردگیری مستمر سازمان در بعد وظایف دستگاه، مستندسازی فرایندهای انجام‌کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار در سطح استانداری و واحدهای تابعه.

·       برنامه‌ريزي و نظارت در خصوص پياده‌سازي فرآيند تخصيص منابع، طبقه‌بندي هزينه‌ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته مرتبط با طرح‌ها و برنامه‌ها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.

·       برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه و تنظيم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه‌ها و مبتنی بر بودجه عملیاتی و ارزیابی مستمر عملكرد بودجه استانداري و واحدهاي تابعه.

·       برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب مراجع ذیربط.

·       برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند انجام كليه امور پژوهشي و مطالعاتي استانداري و واحدهاي تابعه اعم از تعيين اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي و تأمین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط.

·      نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌های علمی بین استانداری و سایر سازمان‌ها و نهادها

·      مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با امور دفتر.

·      بستر سازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارايه آموزشهاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، ‌تفويض اختيار

·      شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.

·      ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.