1398/06/25
معرفی معاون برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری

ولی یوسفی                                                                                               

معاون دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

تحصیلات:

دانشجوی دکتری برنامه ریزی

سوابق کاری:

- مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه بنیاد مسکن خوزستان

-  قائم مقام بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن استان

-  دبیر ستاد هماهنگی مدیران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

-  مسئولیت دبیرخانه پیگیری پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان

- رئیس گروه اقتصاد در استانداری

- کارشناس معین بازسازی شهرستان خرمشهر

-  رئیس گروه بودجه و تشکیلات استانداری خوزستان 

-  عضو کارگروه توسعه مدیریت استانداری خوزستان