1397/11/27
شرح وظایف معاون برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری
 •    هماهنگي و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان.
 •    هماهنگي و  نظارت بر انجام امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري.
 •    هماهنگي و  نظارت بر انجام امور مرتبط با دبيرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري هاي  مديريتي.
 •    هماهنگي و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي نظام پيشنهادهای استانداري و واحدهاي تابعه.
 •     انجام هماهنگی‌هاي لازم به منظور اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي اداري در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.
 •    انجام هماهنگی‌هاي لازم به منظور استقرار نظام بهره‌وری استانداری.
 •     برنامه‌ريزي و نظارت بر امور مرتبط با تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور.
 •    رصد مستمر فعاليت‌هاي سازمان در بعد وظایف دستگاه، مستندسازی فرایندهای انجام‌کار به منظور تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام‌کار و تقسیم درست وظایف واحدها در سطح استانداری و واحدهای تابعه.
 •     نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل‌ها و روش‌های انجام‌كار در بخشهاي مختلف عمومي و تخصصي استانداري و واحدهاي تابعه و دستگاه‌های اجرایی استان، به منظور بهبود روش‌ها و تسريع در انجام امور با همكاري واحدهاي ذيربط.
 •   نظارت بر اجراي صحيح فرآيند تخصيص منابع، طبقه‌بندي هزينه‌ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته مرتبط با طرح‌ها و برنامه‌ها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.
 •    پيگيري تهیه و تنظيم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه‌ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و تحصيل تخصيص‌ها.
 •   ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه‌های پیشنهادی واحدها با برنامه‌های مصوب و نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و ارزشيابي عملكرد بودجه استانداري و واحدهاي تابعه.
 •   ارائه مشاوره به مديركل.
 •   سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي كليه امور و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد ضروري.
 •   مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشهاي لازم، بيان نظرات كارشناسي، شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.
 •  تقسيم كار و نظارت برانجام وظايف محوله به كاركنان و ارائه راهنمايي هاي لازم به آنان.‏
 • انجام ساير امور محوله از سوي مدير در صورت عدم حضور ايشان.