1398/06/25
شرح وظایف رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه
 •   پیگیری كليه امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان.
 •   مکاتبه، پیگیری و اخذ نظر مدیران مختلف به منظور تهیه برنامه پیشنهادی برای برگزاری جلسات شورای اداری.
 •   انجام بررسي‌هاي لازم جهت احصای فعاليت‌ها و خدمات قابل واگذاری به بخش غيردولتي از طریق کمیته‌ها و کارگروه‌های ذیربط در استانداری.
 •   انجام بررسي‌هاي لازم جهت احصای وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني استانداری و واحدهای تابعه.
 •  پیگیری در راستای تهیه و تدوین برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اهداف کمی و کیفی واحدهای تابعه در راستای ماموریت و خط مشی‌های ابلاغی وزارت کشور.
 •  پیگیری و نظارت لازم برای تطبیق برنامه‌ها با اعتبارات مصوب و تعیین نیازهای واقعی اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانداری و واحدهای تابعه.
 •  پیگیری و نظارت بر پياده‌سازي فرآيند تخصيص منابع، طبقهبندي هزينه‌ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته در هنگام تهيه و تنظيم بودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.
 •  پیگیری و نظارت بر نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه‌هاي استانداري و واحد‌های تابعه.
 •  بررسی و ارزیابی منابع اعتباری و مالی استانداری و ارائه گزارش‌های لازم برای برنامه‌ریزی‌های آتی.
 •  اعمال نظارت بر طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانداري و واحدهاي تابعه.
 •  پیگیری و نظارت بر امور مربوط به بودجه‌ریزی عملياتي استانداري و واحدهاي تابعه.
 •   ارزيابي عملكرد در حوزه بودجه استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس بودجه عملياتي و نظارت بر حسن هزينه كرد اعتبارات.
 •  پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين و مقررات و تبصره‌هاي بودجه در جهت رفع مسايل و مشكلات اجرايي.
 •  تهيه گزارش‌هاي درخواستي و اطلاعات مرتبط با امور برنامه‌ريزي و بودجه.
 •  پیگیری و نظارت بر اجراي برنامه هاي راهبردي و عملياتي استانداري، فرمانداريها و بخشداريها.
 •  تقسيم وظايف و ارجاع امور بين كاركنان و نظارت بر حسن اجرا.
 •  مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.
 • انجام ساير امور محوله وفق مقررات.