1398/06/25
شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی
 •    همکاری در انجام امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان.
 •   تهیه و تدوین برنامه ها، فعالیت ها و اهداف کمی و کیفی واحدهای تابعه در راستای ماموریت و خط مشی های ابلاغی وزارت کشور.
 •  گردآوري، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات در اشکال گوناگون خواسته شده با استفاده از نرم  افزارهای  لازم.
 •   تجزیه و تحلیل برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی واحدهای مختلف استانداری در انطباق با تفکر استراتژیک سازمان و مبتی بر اسناد بالادستی.
 •  پیگیری و تهيه و تدوین گزارش هاي لازم از نحوه اجرا و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه‌هاي استانداري و واحد های تابعه.
 •  تهیه و تنظیم و جمع آوري آمار در خصوص فعالیت ها و پروژه های استانداری و واحدهاي تابعه، در راستای وظایف دفتر.
 •  ایجاد هماهنگی لازم بین برنامه های پیشنهادی واحدها با بودجه مصوب.
 •  پیگیری و انجام امور مربوط به فرآيند تخصيص منابع، طبقه بندي هزينه ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته با توجه به برنامه‌های پیشنهادی واحدها.
 •  بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، با توجه به طرح‌ها و برنامه‌ها.
 •  انجام امور مربوط به تهیه و تدوین و اجراي برنامه های راهبردی و عملیاتی سالانه استانداری، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها.
 •  پیگیری دستورالعمل‌ها و مصوبات مرتبط با امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و آمار و اطلاعات و پایش توسعه استان و داشبورد مدیریتی.
 •  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط شرح وظایف دفتر.
 •  بررسی، مطالعه و اظهار نظر کارشناسی در خصوص طراحي، راهبري و نحوه استقرار مدل‌هاي پشتيبان مانند نظام هاي توسعه نظم و انضباط اداري و مالي، كنترل پروژه، كنترل اهداف، نظام هاي شراكت (برون سپاري، خصوصي‌سازي، پيمانكاري، خريد خدمت و ...) در استانداری.
 • مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.
 •    انجام ساير امور محوله وفق مقررات.