1398/06/25
معرفی کارشناس بهبود روشها و فرایندها

 

شرح وظایف کارشناس بهبود روشها و فرایندها
  •     شناسایی سیستم ها و روش‌های نوین سازمانی مرتبط با فعالیت‌های استانداری و واحدهای تابعه و پیگیری برای اخذ تاییدیه لازم برای پیاده‌سازی آنها در مجموعه.
  •      مطالعه وظایف استانداری و احصاء خدمات دفاتر ستادی و واحدهای تابعه استانداری و بررسی تناسب و ارتباط آنها با ماموریت و اهداف دستگاه و اسناد بالادستی.
  •      مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود روش‌ و اصلاح فرایندهای انجام کار در سطح استانداری و واحدهای تابعه و ارائه گزارش‌ها و نظرات كارشناسي.
  •       بررسی سیستم ها و روش‌هاي انجام کار، فرایندهاي سازمانی و ثبت گردش کار و نحوه انجام عملیات واحدهاي ستادي و اجرایی به منظور بهینه‌سازي سیستم ها و بهبود روش‌هاي انجام کار.
  •    عارضه یابی، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای کاری استانداری و واحدهای تابعه به صورت دوره‌ای و مستمر.
  •      شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش‌های اجرائی و تهیه گزارش لازم به مقام مافوق.
  •      پیگیری در خصوص تدوين استانداردهای انجام کار در مشاغل تخصصی و عمومي استانداری و واحدهای تابعه.
  •      مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط.
  •     انجام ساير امور محوله وفق مقررات.